Ranch in Hong Kong

About 52 results.

Anthony's Ranch

Yi Chun Street 28, Sai Kung, Hong Kong

This is the home page's excerpt

自然脈絡教育農場

thumb_up 8024 likes
香港, Sheung Shui, Hong Kong

自然脈絡的綠葉為大自然奉獻一生、他日變成落葉化作春泥,將微量養份回饋自然,如脈絡般散播開去。www.nnw.hk

自然脈絡教育農場

thumb_up 8076 likes
香港, Sheung Shui, Hong Kong

自然脈絡的綠葉為大自然奉獻一生、他日變成落葉化作春泥,將微量養份回饋自然,如脈絡般散播開去。www.nnw.hk

Farm by the Tai Lam Tunnel Interchange

thumb_up 1891 likes
rate_review 50 Reviews
favorite 920 favorites
大欖隧道轉車站, 000000 Hong Kong, Hong Kong

魚菜共生農場

Outback

thumb_up 18200 likes
Long Yat Road 9, Hong Kong, Hong Kong

Restaurant locations: http://www.outback.com.hk/locations

永霖花園

Hok Tau Wai, Fanling, Hong Kong

永霖花園提供各種植物,時花和蔬菜及有機農作物等,供應健康有益的憂遁草, 水耕菜, 沙律菜食材。

永霖花園

Hok Tau Wai, Fanling, Hong Kong

永霖花園提供各種植物,時花和蔬菜及有機農作物等,供應健康有益的憂遁草, 水耕菜, 沙律菜食材。

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
Fenwick Street 8-12, Wan Chai, Hong Kong

Outback Steakhouse

Au Law Organic Farm

thumb_up 6017 likes
新界元朗錦田大江埔村, Kam Tin, Hong Kong

訂購新鮮有機蔬菜,敬請到 http://yuwing.com/ 自行下載Order Form.

Au Law Organic Farm

thumb_up 5978 likes
新界元朗錦田大江埔村, Kam Tin, Hong Kong

訂購新鮮有機蔬菜,敬請到 http://yuwing.com/ 自行下載Order Form.

Outback Steakhouse

thumb_up 18239 likes
Hennessy Road 489, Hong Kong, Hong Kong

Restaurant locations: http://www.outback.com.hk/locations

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
Paterson Street 22-36, Causeway Bay, Hong Kong

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
Hoi Ting Road 2, 18, West Kowloon, Hong Kong

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
Cameron Road 5, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
Prince Edward Road West 193, Mong Kok, Hong Kong

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse

thumb_up 18239 likes
Mody Road 66, Hong Kong, Hong Kong

Restaurant locations: http://www.outback.com.hk/locations

Outback Steakhouse

thumb_up 779 likes
青山公路荃灣段 398, 荃灣, Hong Kong

Outback Steakhouse

Anthony's Ranch

Yi Chun Street 28, Sai Kung, Hong Kong

羊咩咩樂園

Tan Kwai Tsuen Road 223, Yuen Long, Hong Kong

羊咩咩樂園 是全港最多白雪雪羊咩咩既地方! 位於洪水橋丹桂村223號,一個可以供人餵羊,與羊合照,餵羊BB飲奶既地方! 同時亦飼養有孔雀,火雞,等千奇百趣 動物 ,是個適估 親子 去處的 農莊

New Life Interactive Farm

San Fuk Road 33, Tuen Mun, Hong Kong

新生農場 內自設有機農莊 - 有機蔬菜每天由「新生農場」新鮮供應, 亦可讓遊人感受 耕種 的樂趣, 是個親親 大自然 的好去處

老徐農莊士多啤梨園

Ping Che Road, Fanling, Hong Kong

丹山有機

Fanling Highway, Hok Tau Wai, Hong Kong

丹山有機 提供 有機 蔬果自摘和 有機 耕種 體驗活動(例如:耕作導賞、田間體驗)等,是個適合都市人前來感受大自然的 有機 農莊

綠色園地

Lin Tong Mei Road, Kwan Tei, Hong Kong

有機願農莊

Yuen Long Tung Shing Lei Road, Kam Tin, Hong Kong

有機願農莊 是一個位於元朗的休閑式 有機 農莊 , 提供香草茶座, 農地 耕 種, 蔬菓自摘等親子活動。

日豐有機農場

Kam Sheung Road, Kam Tin, Hong Kong

日豐有機農場 提供自摘(按量付款)服務, 同時亦是個 有機 耕種 的 農莊 , 讓遊人感受大自然的美好風光